Implanty

Implanty to pewność i bezpieczeństwo.

Leczenie implantologiczne polega na uzupełnieniu braków zębowych za pomocą wszczepów śródkostnych ‑ implant. Po kilku miesiącach na wygojonym implancie montuje się koronę protetyczną. Implant to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie trzeba szlifować zdrowych sąsiednich zębów. W naszym gabinecie stosujemy system krótkich implantów BICON (USA). Krótkie implanty pozwalają ograniczyć liczbę zabiegów, takich jak podniesienie zatoki czy regeneracja kości. Stosując ten system minimalizujemy koszty, a zabiegi są mniej rozległe a pacjent szybciej dochodzi do zdrowia.

Podniesienie dna zatoki ‑ metodą otwartą

Jeśli ilość kości w okolicach zatoki jest mniejsza niż 4 mm (nie można wtedy umieścić implantu BICON), należy wykonać zabieg podniesienia zatoki. Lekarz implantolog umieszcza między dnem zatoki a kością własną sztuczną kość, która musi wgajać się około 6‑8 miesięcy. Następnie przechodzi się do zabiegu implantacji.
Korona na implancie2500 zł
Implant3000 zł
Odsłonięcie implantu200 zł
Podniesienie dna zatoki ‑ metodą otwartą4000 zł
Podniesienie dna zatoki ‑ metodą zamkniętą2000 zł
ZDROWIE
DIAGNOZA
LECZENIE